Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Brak opisu obrazka

Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach otrzymała 4537,00 zł dofinansowania w ramach tegorocznego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Zgodnie z regulaminem Programu dotacja przeznaczona będzie na zakup nowości wydawniczych do naszej Biblioteki i jej filii.

Priorytet jest realizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Wersja XML